Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

302435

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Aktuality > Informace k zápisu do prvního ročníku v ZŠ Uhlířské Janovice

Informace k zápisu do prvního ročníku v ZŠ Uhlířské JanoviceDatum konání:
3.4.2023

Zápis dětí do přípravné třídy a do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024

Zápis se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů, v termínu  od 1. 4.  do 30. 4.  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit PŠD. Konkrétní termín stanovila ředitelka ZŠ takto:

 

Registrace k zápisu v on-line aplikaci (1. část)     

 

od pondělí 3. 4. 2023 – do pátku  14. 4. 2023

  1. Na zsuj.cz vyplňte v aplikaci ON-LINE zápis registraci k zápisu.
  2. Pokud žádáte o odklad PŠD, zaškrtněte a vyplňte i žádost o odklad.
  3. Pokud zmeškáte registraci z důvodu (stěhování apod.), kontaktuje sekretariát školy (tel. 327 000 000, email: kuntova@zsuj.cz, sekretářka Jarmila Kuntová)

 

Prezenční zápis (2. část – rodič, dítě)        

 

v pátek 21. 4. 2023 od 13:00 – 17:00 v budově 1. stupně od 13:00-17:00

náhradní termín 28. 4. 2023 od 13:00 – 16:00, pouze po dohodě  na telefonu  327 542 039 nebo přes email: monika.zavurkova@zsuj.cz, Mgr. Monika Závůrková, zástupkyně pro 1. st.

  1. Na zápis přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku, ev. žádost o odklad. Vytiskněte z aplikace On-line zápis. Přineste průkaz totožnosti rodiče/ZZ.
  2. Přineste kopii rodného listu dítěte.
  3. K  žádosti o odklad je nutné doložit zprávu PPP a doporučení odborného lékaře/klinického psychologa. Ve výjimečném případě a po domluvě je možno zprávu z PPP doložit škole v náhradním termínu.
  4. Doložte další důležité dokumenty (rozhodnutí soudu v případě pěstounské péče nebo svěření dítěte do péče, zdrav. posudek- zdrav. omezení, apod.)

 

  1. V případě zájmu o přijetí do přípravné třídy přineste vyplněnou a podepsanou žádost, kterou naleznete na webu ZŠ v sekci Úřední deska – Formuláře. Ve zprávě PPP k odkladu by mělo být doporučení k přijetí do přípravné třídy (upozorněte PPP, že žádáte o přijetí do přípravné třídy).
  2. Pokud životní situace neumožní účast na prezenčním ani náhradním zápise, je nutné kontaktovat paní Kuntovou a dokumenty předat do kanceláře školy (osobně, poštou, datovou schránkou) nejpozději do 28. 4. 2023 do 15:00.
  3. Prázdné formuláře žádostí budou zveřejněny i na webu školy (v sekci Úřední deska– Formuláře – Zápis 2023 a v papírové podobě k  dispozici na schůzce.

 

Info schůzka  rodiči přijatých žáků  (3. část – pro zájemce)

 

čtvrtek 15. 6. 2023 16:00 - 17:00

Informační schůzka pro rodiči (pomůcky, režim výuky, rozdělení do tříd, přihláška do ŠD, ŠJ, …)       

           

Koho se zápis týká

Zápisu se zúčastní všechny děti, které dovrší šestý rok věku do 31. 8. 2023 (děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017).  Dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok. Toto se vztahuje i na současné předškoláky.

 

Předčasný nástup k PŠD. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění PŠD již ve šk. roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 je doporučující vyjádření PPP. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 je doporučující vyjádření PPP a odborného lékaře.

 

Žádost o PŠD v 1. ročníku (nástup řádný, po odkladu, předčasný)

 

Rodič/ZZ se v termínu od 3. 4. 2023 do 14. 4. 2023 zaregistruje v aplikaci Online zápis a jejím prostřednictvím  odešle registraci k zápisu k PŠD. Pak se zúčastní  s dítětem prezenčního zápisu v pátek  21. 4. 2023. Pokud se z vážných důvodů nezúčastní prezenčního zápisu, předá potřebné dokumenty do kanceláře školy poštou, osobně, datovou schránkou. (Třebízského 268, 285 04 Uhlířské Janovice, ID schránky: yuvtdrq) nejpozději do 28. 4. 2023. Pokud rodič žádá o předčasný nástup k PŠD před 6. rokem věku dítěte, dokládá vyjádření PPP a ev. lékaře podle věku dítěte, viz výše.

 

 

Žádost o odklad

 

Postup stejný viz výše. K odkladu je nutné při zápise doložit zprávu z PPP a doporučení pediatra k odkladu. Doporučujeme objednat se co nejdříve  k testu školní zralosti do PPP.  Podrobné informace k postupu přihlášení naleznete na stránkách každé PPP.

 

Žádost o odklad a následná žádost o přípravnou třídu (tzv. nultý ročník)

 

Stejné jako u žádosti o odklad. Při spolupráci s PPP upozorněte, že máte zájem o přípravnou třídu, aby ve vyjádření PPP byla tato skutečnost zahrnuta. Rodič navíc vyplní žádost o přijetí do přípravné třídy.

O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel ZŠ na základě žádosti ZZ a doporučení PPP v souladu s právními předpisy. Na základě zájmu dostatečného počtu předškoláků (min. 10) ředitelka zažádá v květnu Krajský úřad Středočeského kraje o zřízení přípravné třídy. Přijato může být nejvíce 15 žáků, nejméně 10. Při přijímání do přípravné třídy mají přednost děti ze spádové oblasti Uhlířských Janovic.

 

K PŠD a do přípravné třídy se přijímá podle stanovených kritérií. Výsledek zápisu přijat/nepřijat bude zveřejněn pod přiděleným kódem žáka na webu školy nejpozději do 15. 5. 2023

 

Další informace včetně potřebných formulářů, které nejsou součástí aplikace ON-LINE zápis získáte v kanceláři školy nebo na webu školy v termínech zápisu. Informace na tel. 327 300 000.

 

Uhlířské Janovice 11. 1. 2023

 

Mgr. Dana Bohatcová                                                                                                                    

ředitelka ZŠ