Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

300937

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Aktuality > Realizace stavby kanalizace Chlístovice - Žandov

Realizace stavby kanalizace Chlístovice - Žandov
Komentáře


 • 30. 9. 2020 18:42
  Anna Losová
  Je to náhoda?

  Dnes ráno v půl osmé mi přišel na mou žádost o informaci realizace díla VHS , adresovanou na paní Baraňákovou vedoucí investičního oddělení, tento mail:

  Žádost o společné povolení byla podána dne 6.5.2020. Dne 10.6.2020 jsme byli vyzváni k doplnění žádosti. Požadované doplnění bylo kompletně předáno vodoprávnímu úřadu dne 5.8.2020. Následně při kontrole stavbou dotčených pozemků vodoprávní úřad zjistil, že 4 pozemky již neexistují. Od podání žádosti byly dokončeny pozemkové úpravy extravilánu obce Vernýřov, čímž došlo k úpravě hranic a číslování pozemků. Další problém nastal tragickým úmrtím jednoho účastníka řízení - spolumajitele pozemku dotčeného tlakovou KP. Ačkoli souhlas s umístěním stavby jím byl podepsán, nelze povolit stavbu na tomto pozemku dokud nebude dořešeno dědictví příslušným soudem. Z důvodu výše uvedených změn, které stavebník nemohl ovlivnit, musela být znovu opravena projektová dokumentace a zajištěny nové souhlasy vlastníků. Dne 18.9. byla opravená projektová dokumentace a všechny nové souhlasy předány vodoprávnímu úřadu. Ačkoli je vodoprávní úřad značně vytížen, této stavbě dává prioritu a očekáváme, že v nejbližší době zahájí řízení ve věci povolení stavby. Každý účastník obdrží doporučené oznámení o zahájení řízení. Bohužel vzhledem k zákonným lhůtám je odhadována doba od zahájení řízení do pravomocnosti povolení cca 3 měsíce.

  Ačkoli je zhotovitel vybrán a připraven zahájit, předpokládáme, že vlastní realizace bude zahájena v prvním čtvrtletí roku 2021. Ještě předtím může být zhotovitelem provedeno nezbytné vytýčení tras vodovodu a kanalizace a vytýčení stávajících inženýrských sítí.

  Vodovod je povolen, ale bude realizován současně s kanalizací.

  Vzhledem k důležitosti stavby a jejímu obrovskému rozsahu a dosud vynaloženému úsilí a nemalých finančních prostředků na přípravu stavby, snažíme se dělat všichni maximum k tomu, aby stavba mohla být co nejdříve zahájena.  S pozdravem a přáním pěkného dne  Iva Baraňáková

  vedoucí investičního oddělení

  Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

  Tel. 327 588 141, 602 493 714