Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

255743
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
Místní poplatek za úžívání veřejných prostranství - OZV č. 3/2012

1.3.2012

Místní poplatek ze psů - OZV č. 1/2019 1.1.2020
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - OZV č. 1/2022 1.1.2023
Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Chlístovice - OZV č. 2/2022 1.1.2023
Vyhláška o použití vyššího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  01.01.1999 
Požární řád  
Nařízení obce č. 1 11.10.2016
  1.1.2022
Požární řád obce.pdf  
Řád pro pohřebiště.pdf  8.9.2020
Vyhláška 1-2020 Pravidla pro pohyb psů.pdf 23.9.2020

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

Rozbor hospodaření