Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

255283
Drobečková navigace

Úvod > Obecní služby > Svoz odpadu

Likvidace odpadů na území obce

Tato stránka informuje o způsobu likvidace odpadu, informace o placení místního poplatku naleznete zde.

Komunální odpad

Komunální odpad od občanů je svážen jedenkrát za dva týdny svozovou firmou FCC HP, s.r.o. Termíny svozů jsou pro rok 2023 následující:

leden - 13.1., 27.1. květen - 5.5., 19.5. září - 8.9., 22.9.
únor - 10.2., 24.2. červen - 2.6., 16.6., 30.6. říjen - 6.10., 20.10.
březen - 10.3., 24.3. červenec - 14.7., 28.7. listopad - 3.11., 17.11.
duben - 7.4., 21.4. srpen - 11.8., 25.8. prosinec - 1.12., 15.12., 29.12.

 

 Na základě dohody se svozovou firmou a na základě schválení vyhlášky OZV č. 2/2022 zastupitelstvem obce (č. usnesení 8-07/2022) ze dne 8.12.2022 se svážejí pouze popelnice o objemu 120 l (malé popelnice, které se m.j. přidělovaly na počátku svozů) a kontejnery o objemu 1100 l (se zvláštním povolením Obecního úřadu). Popelnice zařazené do svozu musí být označeny příslušnou nálepkou svozové firmy, a to nejdéle od 31.3.2023.

Bioodpad

Obec likviduje bioodpad ve vlastní režii na kompostárně v Kralicích. Sběr odpadu probíhá do kontejnerů či popelnic umístěných v jednotlivých vesnicích. Svoz probíhá jedenkrát týdně, v případě potřeby častěji (nutno zavolat). Do kontejnerů a popelnic na bioodpad v žádném případě nepatří větve. V případě, že potřebujete odvézt větší množství větví, je nutno požádat o přistavení kontejneru (obec zajišťuje zdarma). Oddělovat větve od ostatních bioodpadu je nutné, aby bylo možné je seštěpkovat a využít jako energetickou surovinu.

Kontakt na obecního pracovníka: Petr Hejduk, tel. 720 964 219.

Velkoobjemový odpad

Obec ve spolupráci s firmou FCC organisuje na jaře a na podzim každého roku svoz velkoobjemového odpadu do velkých kontejnerů. Poloha kontejnerů a víkend, kdy jsou kontejnery přistaveny, je vždy s dostatečným předstihem oznámen na stránkách obce, vývěskách v jednotlivých vesnicích a vyhlášen rozhlasem.

Nebezpečný odpad

Svozová firma FCC provádí mobilní svoz nebezpečného odpadu na jaře a na podzim každého roku. Svozový automobil projíždí jednotlivé vesnice podle dopředu vyhlášeného harmonogramu. Odevzdávat nebezpečný odpad jsou oprávněni pouze obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu a majitelé rekreačních objektů na území obce. Termíny svozů nebezpečného odpadu jsou vždy s dostatečným předstihem oznámeny na stránkách obce, vývěskách v jednotlivých vesnicích a vyhlášeny rozhlasem.