Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

305680

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní služby > Svoz odpadu

Likvidace odpadů na území obce

Tato stránka informuje o způsobu likvidace odpadu, informace o placení místního poplatku naleznete zde.

Komunální odpad

Komunální odpad od občanů je svážen jedenkrát za dva týdny svozovou firmou FCC HP, s.r.o. Termíny svozů jsou pro rok 2024 následující:

leden - 12.1., 26.1. květen - 3.5., 17.5., 31.5.
září - 6.9., 20.9.
únor - 9.2., 23.2. červen - 14.6., 28.6. říjen - 4.10., 18.10.
březen - 8.3., 22.3. červenec - 12.7., 26.7. listopad - 1.11., 15.11., 29.11.
duben - 5.4., 19.4. srpen - 9.8., 23.8. prosinec - 13.12., 27.12.

 

 Na základě dohody se svozovou firmou a na základě schválení vyhlášky OZV č. 2/2022 zastupitelstvem obce (č. usnesení 8-07/2022) ze dne 8.12.2022 se svážejí pouze popelnice o objemu 120 l (malé popelnice, které se m.j. přidělovaly na počátku svozů) a kontejnery o objemu 1100 l (se zvláštním povolením Obecního úřadu). Popelnice zařazené do svozu musí být označeny příslušnou nálepkou svozové firmy, a to nejdéle od 1.4.2024.

Tříděný odpad

Tabulka rozmístění popelnic a kontejnerů (příloha vyhlášky OZV č. 2/2022).
Vysvětlivky: k - kontejner, p - popelnice, K - velký otevřený kontejner (ssuťový)

Stanoviště Plast Papír Sklo Olej Kovy

Biododpad

Chlístovice u kulturního domu 5 k 2 k 2 k 1 p 1 k

-

Chlístovice u hasičské zbrojnice - - - - - 1 K
Chroustkov na návsi 1 k 1 k 2 p 1 p 1 p 1 K
Kralice na návsi 2 k 1 k 2 p 1 p 1 p 1 K
Kralice u aut. zastávky Kraličky 1 k - 2 p 1 p 1 p 4 p
Pivnisko u aut. zastávky 1 k 1 k 2 p 1 p - -
Pivnisko u vod. nádrže - - - - - 1 K
Sv. Jan t. Krsovice u aut. zastávky 1 k 1 k 2 p 1 p 1 p 1 K
Vernýřov na návsi 1 k 1 k 2 p 1 p - -
Vernýřov u hasičské zbrojnice - - - - - 1 K
Všesoky na návsi 1 k - 2 p 1 p 1 p 1 K
Zdeslavice u dětského hřiště 1 k 1 k 2 p 1 p 1 k -
Zdeslavice za rozest. sport. hřištěm - - - - - 1 K
Žandov u aut. zastávky 2 k 1 k 2 p 1 p 1 p -
Žandov u křižovatky k Flusárně - - - - - 1 K

Bioodpad

Obec likviduje bioodpad ve vlastní režii na kompostárně v Kralicích. Sběr odpadu probíhá do kontejnerů či popelnic umístěných v jednotlivých vesnicích. Svoz probíhá jedenkrát týdně, v případě potřeby častěji (nutno zavolat). Do kontejnerů a popelnic na bioodpad v žádném případě nepatří větve. V případě, že potřebujete odvézt větší množství větví, je nutno požádat o přistavení kontejneru (obec zajišťuje zdarma). Oddělovat větve od ostatních bioodpadu je nutné, aby bylo možné je seštěpkovat a využít jako energetickou surovinu.

Kontakt na obecního pracovníka: Petr Hejduk, tel. 720 964 219.

Velkoobjemový odpad

Obec ve spolupráci s firmou FCC organisuje na jaře a na podzim každého roku svoz velkoobjemového odpadu do velkých kontejnerů. Poloha kontejnerů a víkend, kdy jsou kontejnery přistaveny, je vždy s dostatečným předstihem oznámen na stránkách obce, vývěskách v jednotlivých vesnicích a vyhlášen rozhlasem.

Nebezpečný odpad

Svozová firma FCC provádí mobilní svoz nebezpečného odpadu na jaře a na podzim každého roku. Svozový automobil projíždí jednotlivé vesnice podle dopředu vyhlášeného harmonogramu. Odevzdávat nebezpečný odpad jsou oprávněni pouze obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu a majitelé rekreačních objektů na území obce. Termíny svozů nebezpečného odpadu jsou vždy s dostatečným předstihem oznámeny na stránkách obce, vývěskách v jednotlivých vesnicích a vyhlášeny rozhlasem.