Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

305679

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Novější 1

Odstávky dodávek elektrické energie během července

Datum konání: 18. 7. 2024

2024_07_11_CEZ_odstavka.jpg

2024_07_12_CEZ_odstavka.jpg

2024_07_18_CEZ_odstavka.jpg


Publikováno 28. 6. 2024 20:26

Vyšlo nové číslo Oběžníku Chlístovicka na měsíce červem a červenec

Datum konání: 31. 7. 2024

Nové číslo Oběžníku naleznete zde.


Publikováno 4. 6. 2024 8:18

Výzva nájemcům hrobových míst

Datum konání: 31. 12. 2024

Vážení občané,
v letošním roce začíná nové desetileté období na nájmy hrobových míst na obecních hřbitovech v Chlístovicích a Sv. Janu. Bohužel na Obecním úřadu máme údaje o nájemcích ve většině případů přes dvacet let staré, a tak u mnoha hrobů bude problém najít současné nájemce.
Rádi bychom proto požádal současné nájemce hrobových míst, zda byste mohli kontaktovat OÚ a nahlásit číslo hrobu, o nějž se staráte. Čísla hrobu přikládáme na mapkách vypracovaných ze stávající zlomkovité evidence, jsou mezi nimi i některé hroby již zrušené a naopak některé neoznačené hroby v evidenci chybí - nahlaste prosím i pokud se staráte o ně, evidence bude doplněna. Přihlaste se prosím na OÚ i v případě, že Vás hrob je neoznačený. Ideální je nás kontaktovat na emailu ouchlistovice@seznam.cz, případně na telefonu 327595291.
V emailu nám prosím sdělte své jméno, č. hrobu (a hřbitov), datum narození a bydliště. Údaje budou využity pro přípravu nájemní smlouvy (její vzor 18.1. schválilo Zastupitelstvo a je přílohou zápisu z daného zasedání), k jejímuž podepsání Vás pak vyzveme. Kontaktujte nás prosím i pokud jste hrob v minulosti zrušili, ale číslo je stále na něm vedeno.
Předem Vám děkujeme za spolupráci a za sdílení této zprávy, aby se dostala k co nejvíce nájemcům
 
Váš Obecní úřad Chlístovice
 

Hřbitov při kostele sv. Ondřeje v Chlístovicích

hrb_Chl_mapa.png
 
 
 

Hřbitov ve Svatém Janu t. Krsovicích

hrb_Krs_mapa.png

 


Publikováno 31. 1. 2024 12:17

Informace k připojování k vodovodu a kanalisaci

Datum konání: 31. 8. 2024

Dle informací od VHS Vrchlice-Maleč, a.s., bude stavba vodovodu a kanalisace kolaudována do 31. 12. 2023. Se samotným zprovozněním, a tudíž možností napojení se koncových uživatelů, se však počítá až někdy v únoru-březnu 2024. V mezičase si však občané mohou podat žádost o připojení (a zařadit se tak do pořadníku, v němž VHS žádosti o připojení vyřizuje). Za tím účelem jsme od VHS obdrželi vzory formulářů žádosti o připojení.

Po dohodě s VHS žádosti o připojení od občanů vybírá (a opatřuje pořadím v pořadníku) Obecní úřad. Předávejte prosím žádosti spolu s kontaktním telefonem (a případnou informací, kdy žádáte o připojení, pokud to není co nejdříve to bude možné) v kanceláři u pí hospodářky.

Formulář žádosti o připojení k vodovodu

Formulář žádosti o připojení ke kanalisaci

Technické podmínky připojení

Žádosti slouží především k evidence a kontaktu na žadatele, je potřeba podpis žadatele o přípojku a všech vlastníků. Pokud si nejste jisti s vyplněním závěrečné části, obraťte se prosím na VHS nebo OÚ. Předpokládaná spotřeba v m3 je počet osob × počet měsíců × 3. V případě chatařů odhadněte svoji frekvenci nášvtěv chaty a vyjádřete ji v měsdících (třeba, že v součtu jste na chatě 2 měsíce z roku) a následně dopočtěte stejným postupem.

Další informace k procesu připojení (web VHS), popř. u pracovnice VHS pí Libuše Svitákové, tel: 702 151 144, e-mail: svitakova@vhskh.cz.


Publikováno 28. 9. 2023 23:54

Novinky ohledně svozu komunálního odpadu a placení místního poplatku

Vývoj nákladů obce na svoz komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 8.12.2022 schválilo nové vyhlášky o obecním systému svozu komunálního odpadu (15 hlasy z 15 a 13 hlasy z 15). Uspořádání systému svozů zůstává stejné jako v minulých letech. Rostoucí náklady na svoz odpadu (a rostoucí manko, kdy vybrané poplatky pokrývají pouze cca 2/3 nákladů) si však vyžádaly hledání cest, jak ušetřit. Jako zastupitelé jsme se nechtěli vydat cestou prostého zvyšování poplatků za odvoz odpadu (zůstává v loňské výši, t.j.  základní sazba 800 Kč), nýbrž jsme se rozhodli jít cestou důslednějšího vybírání nedoplatků a také cestou standardisace svozových nádob.

Původně při začátku svozů byly přidělovány a povoleny pouze 120 l popelnice, později si však pořizovali občané i 240 l popelnice. Částka, kterou obec zaplatí za svoz odpadu, se přitom sestává ze tří složek: 1) poplatku za výsyp každé jednotlivé popelnice; 2) poplatku za objem vyprodukovaného odpadu; 3) skládkovacího poplatku. Skládkovací poplatek je přímo dán zákonem a je počítán za tunu vyprodukovaného odpadu. Svozová firma pro každou cestu popelářského automobilu počítá počty vysýpaných popelnic podle typu podle obcí a následně výslednou váhu odpadu sebraného za celou cestu rozpočte mezi jednotlivé obce podle poměru objemů vysýpaných popelnic. Sazba za výsyp 240 l je přibližně dvojnásobná sazbě (cca 60 Kč/výsyp) za výsyp 120 l popelnice. Pro obec je tedy nejhorší, když občané přistaví ke svozu mnoho poloprázdných 240 l popelnic. Obec jednak platí vysoký poplatek za výsyp a jednak na ni připadne při rozpočítávání větší podíl z hmotnosti odpadu sebraného za celý den.

Od roku 2023 se proto navracíme ke standardisované velikosti svozových nádob na původní 120 l popelnice.
(Bude vyžadováno od 31.3.2023, tedy s používáním nových známek.)

Zároveň prosíme občany mající v domácnosti více popelnic, aby zvážili, zda je nepřistavovat k vývozu, až když se naplní.

(Příklad: Ve čtyřčlenné domácnosti jsou dvě popelnice, ale za dva týdny se naplní pouze 1 a 1/3. Pokud je to možné, vyvezte prosím ke svozu jen tu plnou a tu druhou vyvezte až za dva týdny při dalším svozu, kdy bude i ona naplněna.)

Novinky v placení místních poplatků za odpad a psy

Informace o sazbě a placení poplatků za odpad (a také poplatků za psy) jsou nově přidány na webové stránky obce. Hlavní novinkou je možnost využít k platbě středočeského platebního portálu (lze platit bezhotovostně přes QR-kód či platební kartou) - poplatek za odpad pro trvale žijící, poplatek za odpad z rekreačních objektů, poplatek ze psů.


Publikováno 13. 2. 2023 22:03

Možnost dotací na zateplení domu s výplatou peněz předem - NZÚ light

Ministerstvo životního prostředí nabízí dotace na zateplení domů (v rámci programu Nová zelená úsporám) i pro méně movité domácnosti. Poskytnutí dotace je oproti jiným podobným dotacím možné i před realisací zateplení. Další informace naleznete na stránkách: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ .


Publikováno 16. 1. 2023 23:24

Ceník prodeje dříví veřejnosti – lesy Obce Chlístovice

platný od 1. 1. 2023

Prodej dříví formou samovýroby („nastojato“)

Hmotnatost (m3)

<0,1

0,1-0,2

0,2–0,35

0,35-0,65

>0,65

Jehličnaté souše

100

170

250

300–400*

450–650*

Jehličnaté živé

70

150

230

250–350*

 400–600*

Listnaté měkké

70

120

200

300

400-500*

Listnaté tvrdé

200

350

400–550*

550–900*

900-1300*

Bříza

150

250

330

450

650–800*

Ceny v Kč včetně DPH 21 % za 1 m3 dřeva b. k.

*Cena se odvíjí od dopravní dostupnosti a kvality těžených stromů.

 

Těžební zbytky (úklid po těžbě dříví):

Jehličnaté, listnaté měkké

zdarma

Listnaté tvrdé

100 Kč/prm

Cena včetně DPH 21 %.

 

Prodej vyrobeného dříví sortiment VI. „palivo“ z hromad u lesních cest.

Délka dříví

 2–12 m

Jehličnaté

600–1000*

Listnaté měkké

500–900*

Listnaté tvrdé

1400–1700*

Bříza

800-1500*

Ceny v Kč včetně DPH 15 % za 1 m3 (plnometr) dřeva b. k.

*Výsledné ceny se dále odvíjí od kvality palivového dříví, především podle stupně napadení hnilobou.

 

V případě zájmu o dřevo kontaktujte nového obecního hajného.

Kontakt: Mgr. Jiří Vaníček, tel. 721 293 458, email: jir.vanicek@gmail.com


Publikováno 4. 1. 2023 13:27

Největší tajemství bájného Sionu: Propadlá chodba a stopa ztraceného zvonu


Publikováno 13. 4. 2022 13:48

Toulavá kamera Chlístovice

Dne 23. dubna 2017 od 10.00 hod.  bude Česká televize (ČT 1) vysílat pořad Toulavá kamera z Chlístovic.                                      Největší tajemství bájného Sionu: Propadlá chodba a stopa ztraceného zvonu - YouTube


Publikováno 21. 4. 2017 10:27

Důležité sdělení

Vážení občané,

po několika měsících fungování kontejnerů na bioodpad, stále ještě mnozí nevědí, co do kontejneru patří, i když na každém kontejneru je jasně napsáno, co do něj ukládat.

Žádáme Vás proto, abyste do nich neukládali velké větve, ořezané tůje nebo dokonce celé. Ukládat se maximálně mohou malé větvičky do 30 cm. Do kontejneru opravdu nepatří ani kameny!  Větve vhodné ke štěpkování skládejte je prosím vedle kontejneru (v Chlístovicích za kulturní dům), štěpkovačem se potom lehce seštěpkují.

Pokud budete mít mít doma větší množství větví, je možné po dohodě s obecním úřadem zajet přímo k Vám. (zdarma).

Děkujeme za pochopení           Obecní úřad Chlístovice

 

 


Publikováno 18. 4. 2016 14:18

Novější 1