Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

302435

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Chlístovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Chlístovice (dále jen obec) opětovně vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.

Obec je základním územním samosprávným celkem vymezeným katastrálními územími: Chlístovice, Chroustkov, Kralice, Vernýřov, Všesoky, Zdeslavice u Chlístovic a Žandov. Je veřejnoprávní korporací, vlastnící majetek a hospodařící podle vlastního rozpočtu a vystupující e v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákony. Při tom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

3. Organizační struktura

Orgány obce tvoří starosta, místostarosta, Rada obce a Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán.  Zastupitelstvo obce dále zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Rada obce dále zřizuje kulturní komisi.

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 443503379/0800

6. IČO a DIČ

IČO: 00236110, DIČ: CZ00236110 (obec je plátcem DPH)

8. Hlavní dokumenty obce

9. Žádosti o informace

10.Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  •  

Další informace:

Rejstřík živnostenského podnikání

Rejstřík zapsaných spolků

Centrální registr oznámení (majetková přiznání)