Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

255742
Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Uzavírka křižovatky v Chlístovicích u vodojemu

Datum konání: 28. 2. 2023 - 7. 3. 2023

V průběhu zítřka (28.2.) začnou práce na napojení nového vodovodu na stávající, v rámci přípravy zítra už bude omezen průjezd křižovatkou u vodojemu. V dalších dnech (cca týden) bude křižovatka zcela uzavřena.

krizovatka.jpg


Publikováno 27. 2. 2023 15:57

Odstávka vody v Chlístovicích dne 1.3.2023 mezi 8 a 16 h

Datum konání: 1. 3. 2023

Dne 1.3. přibližně mezi 8. a 16. hodinou bude z důvodu havarijního stavu čerpadel na Polánce přerušena dodávka vody do Chlístovic. Podařilo se dojednat, že dříve avisovaná odstávka z důvodu napojení nově stavěného vodovodu na stávající u vodojemu proběhne ve stejném čase. [EDITACE 27.2.]: Nakonec zřejmě se podaří provést všechny potřebné práce v rámci jedné uzavírky, která ale tak bude trvat delší dobu.


Publikováno 22. 2. 2023 16:21

Přerušení dodávek el. energie - Sv. Jan t. Krsovice - 9.3.2023

Datum konání: 9. 3. 2023

V celém Sv. Janu t. Krsovicích bude přerušena dodávka elektrické energie 9.3. mezi 7:30 a 9:30.


Publikováno 21. 2. 2023 0:03

Informace ke geotechnickému průzkumu v trase VRT

Obecní úřad obdržel oznámení od společnosti SUDOP Praha, a.s., že bude pro stát zajišťovat geotechnický průzkum v trase zamýšlené vysokorychlostní trati. Firma nemá bohužel ze zákona povinnost informovat jednotlivé vlastníky o vstupu na jejich pozemek. Je to poněkud protimluv vzhledem k tomu, že vlastníci pozemků mají právo na náhradu škody způsobenou vstupem a omezením v užívání vlastnického práva a firma je povinna s nimi mít uzavřenou smlouvu o vstupu na pozemky (§14 odst. 1 Zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu).

Nesouhlasí-li vlastník nemovitosti s prováděním geotechnického průzkumu, může vstup na jeho pozemek povolit Krajský úřad, ale pouze jen ve správním řízení. Lze ale očekávat praxi, že firma se bude chovat postupem, "nejsou-li žalobci, nejsou ani soudci". Dle rady JUDr. Svobody, jenž radí spolku VRTáci, odporujícímu stavbě VRTu  - nesouhlasíte-li s geotechnickým průzkumem na Vašich pozemcích, je vhodné poslat SUDOPu rovnou dopis, kde je informujete, že s Vámi neuzavřeli dohodu dle §14, Zákona č. 62/1988 a že nesouhlasí s prováděním geologického výzkumu na svých pozemcích. A následně se bránit ve správním řízení (spolek VRTáci má v plánu poslat obecný návod, jak toto činit).

Průvodní dopis od SUDOP Praha, a.s.

V případě nejasností, prosím kontaktujte starostu.

Chlístovice 1

Chlístovice 2

Zdeslavice

 

 


Publikováno 20. 2. 2023 23:49

Dovolená na OÚ 20.2.-22.2.

Datum konání: 20. 2. 2023 - 24. 2. 2023

Od pondělí do středy (20.2.-22.2.) bude chod Obecního úřadu omezen - z důvodu dovolené pí hospodářky. Platby místních poplatků budou v těchto dnech možné pouze bezhotovostně. V úterý dopoledne bude OÚ zcela uzavřen - starosta bude na jednáních v Kutné Hoře.


Publikováno 19. 2. 2023 23:12

Nabídka služeb Občanské poradny při Diakonii ČCE

Diakonie leták 1

Diakonie leták 2


Publikováno 15. 2. 2023 8:42

Jarní termín svozu nebezpečného odpadu

Datum konání: 1. 4. 2023

FCC HP, s.r.o. provozovna Uhlířské Janovice, Ul.28.října 875,

285 04 Uhlířské Janovice, tel., fax :327543093

a OÚ Chlístovice

 

Sběr nebezpečných odpadů

 

 

Sběr se uskuteční v sobotu dne: 1.4.2023

 

Podle následujícího harmonogramu

Číslo

stanov.

       Doba

       odběru

        Popis

        stanoviště

1.

     7.45 – 7.55

Žandov u zastávky

2.

     8.00 – 8.10

Pivnisko u zastávky

3.

     8.15 – 8.25

Krsovice na návsi

4.

     8.30 – 8.40

Vernýřov u pož. zbrojnice

5.

     8.45 – 8.55

Všesoky na návsi

6.

     9.00 – 9.10

Chroustkov na návsi

7.

     9.20 – 9.30

Zdeslavice na návsi

8.

     9.40 – 10.00

Chlístovice před prodejnou

9.

    10.10 – 10.25

Kralice, Kraličky na návsi

 

 

 

 

Na uvedená stanoviště a v daný čas bude přistaveno vozidlo FCC HP, s.r.o. a pracovníci firmy budou od občanů přijímat nebezpečné odpady, odpady musí být v dobře těsnících obalech.

 

ODPADY PŘEDÁVEJTE OSOBNĚ!!!

 

Přijímány budou následující druhy odpadů:

  • zatvrdlé zbytky barev, lepidel, pryskyřic, obaly od spotřební chemie, fotochemikálie
  • použité olejové filtry, zbytky olejů, tuků
  • brzdová kapalina, ředidla, rozpouštědla
  • kyseliny, hydroxidy
  • pesticidy
  • olověné akumulátory, baterie, monočlánky (včetně elektrolytu)
  • zářivky a výbojky, rozbité rtuťové teploměry a odpady s obsahem rtuti
  • televizory, radiopřijímače, počítače, tiskárny, monitory a jiné použité elektrospotřebiče,
  • ledničky, mrazáky (v systému zpětného odběru budou uznána jen kompletní elektrická zařízení – tj. s kompresorem)
  • pneumatiky od osobních automobilů (není nebezpečný odpad) max 4ks na občana

  

V případě zájmu podnikatelů je nutná dohoda s pracovníky OÚ nebo FCC HP, s.r.o.


Publikováno 15. 2. 2023 1:26

Novinky ohledně svozu komunálního odpadu a placení místního poplatku

Vývoj nákladů obce na svoz komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 8.12.2022 schválilo nové vyhlášky o obecním systému svozu komunálního odpadu (15 hlasy z 15 a 13 hlasy z 15). Uspořádání systému svozů zůstává stejné jako v minulých letech. Rostoucí náklady na svoz odpadu (a rostoucí manko, kdy vybrané poplatky pokrývají pouze cca 2/3 nákladů) si však vyžádaly hledání cest, jak ušetřit. Jako zastupitelé jsme se nechtěli vydat cestou prostého zvyšování poplatků za odvoz odpadu (zůstává v loňské výši, t.j.  základní sazba 800 Kč), nýbrž jsme se rozhodli jít cestou důslednějšího vybírání nedoplatků a také cestou standardisace svozových nádob.

Původně při začátku svozů byly přidělovány a povoleny pouze 120 l popelnice, později si však pořizovali občané i 240 l popelnice. Částka, kterou obec zaplatí za svoz odpadu, se přitom sestává ze tří složek: 1) poplatku za výsyp každé jednotlivé popelnice; 2) poplatku za objem vyprodukovaného odpadu; 3) skládkovacího poplatku. Skládkovací poplatek je přímo dán zákonem a je počítán za tunu vyprodukovaného odpadu. Svozová firma pro každou cestu popelářského automobilu počítá počty vysýpaných popelnic podle typu podle obcí a následně výslednou váhu odpadu sebraného za celou cestu rozpočte mezi jednotlivé obce podle poměru objemů vysýpaných popelnic. Sazba za výsyp 240 l je přibližně dvojnásobná sazbě (cca 60 Kč/výsyp) za výsyp 120 l popelnice. Pro obec je tedy nejhorší, když občané přistaví ke svozu mnoho poloprázdných 240 l popelnic. Obec jednak platí vysoký poplatek za výsyp a jednak na ni připadne při rozpočítávání větší podíl z hmotnosti odpadu sebraného za celý den.

Od roku 2023 se proto navracíme ke standardisované velikosti svozových nádob na původní 120 l popelnice.
(Bude vyžadováno od 31.3.2023, tedy s používáním nových známek.)

Zároveň prosíme občany mající v domácnosti více popelnic, aby zvážili, zda je nepřistavovat k vývozu, až když se naplní.

(Příklad: Ve čtyřčlenné domácnosti jsou dvě popelnice, ale za dva týdny se naplní pouze 1 a 1/3. Pokud je to možné, vyvezte prosím ke svozu jen tu plnou a tu druhou vyvezte až za dva týdny při dalším svozu, kdy bude i ona naplněna.)

Novinky v placení místních poplatků za odpad a psy

Informace o sazbě a placení poplatků za odpad (a také poplatků za psy) jsou nově přidány na webové stránky obce. Hlavní novinkou je možnost využít k platbě středočeského platebního portálu (lze platit bezhotovostně přes QR-kód či platební kartou) - poplatek za odpad pro trvale žijící, poplatek za odpad z rekreačních objektů, poplatek ze psů.


Publikováno 13. 2. 2023 22:03

Dětský karneval v Chlístovicích 12.2.2023

Datum konání: 12. 2. 2023

Pozvánka na dětský karneval


Publikováno 9. 2. 2023 9:04

Nabídka žulových hrobů - hřbitov Chlístovice

Datum konání: 14. 2. 2023

Firma Žulové hroby.cz bude v úterý 14. a 21. 2. v 13:30 – 13:50 na hřbitově v Chlístovicích přijímat objednávky k opravám hrobů občanů a nabízet veškeré kamenické práce.

Zulovehroby.cz_letak_unor_2023.pdf


Publikováno 7. 2. 2023 9:00