Změna velikosti písma

Návštěvnost stránek

300939

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Spolky v obci > Roháčův Sion o.s. > Fotogalerie-původní > Mapa > Rekonstrukce budovy bývalé školy na zařízení předškolního vzdělávání v Krsovicích

Rekonstrukce budovy bývalé školy na zařízení předškolního vzdělávání v Krsovicích.

 

Jedná se o rekonstrukci nevyužité budovy bývalé školy v Krsovicích.  Dojde ke stavebním úpravám vnitřních prostor, výměně střechy, kde vzniknou denní místnost, jídelna, přípravna jídla (kuchyň), chodba, komora, úklidová místnost, WC pro personál, kancelář, šatna - děti, umývárna a WC děti, technická místnost. Celková užitná plocha pro účely vzdělávání bude tvořit 215,24 m2, Výběrové řízení proběhlo 5.9.2017 a výstavba bude trvat do 31.8.2018. Zhotovitelem je stavební firma BFK service a.s., Zásmuky za cenu 9.861 tis. Kč

Škola sv. Jan - půdorys.pdf

Škola sv. Jan-Pohledy.pdf

Škola sv. Jan-Pohledy2.pdf

 

MŠ Krsovice 4.jpg

 MŠ Krsovice1.jpg

 

Stručný popis projektu

Jedná se o zcela nové zařízení, které vznikne rekonstrukcí budovy. V zrekonstruovaném objektu bude umístěna nová mateřská škola s kapacitou 20 dětí. Zřizovatelem mateřské školky bude obec Chlístovice.

Cíle projektu

 • zajistit dostupnost k předškolnímu vzdělávání
 • zajistit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání pro místní obyvatele
 • zajistit kvalitu vzdělávání a to především pořízením moderního a kvalitního vybavení školky a zajistit dostatek prostoru pro všestranný rozvoj dětí
 • zajistit díky dostupné předškolní péči o děti zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce

Výsledky projektu

Realizace projektu bude mít dopad na:

 • uspokojení poptávky po umístění dětí do mateřské školy – v rámci projektu dojde k výstavbě nové Mateřské školy vč. pořízení vnitřního vybavení, čímž bude docíleno zřízení nové kapacity - 20 dětí a dojde tak k uspokojení poptávky po umístění dětí do MŠ v obci Chlístovice a v blízkých obcích
 • vybudování venkovního zázemí na zahradě objektu – v rámci projektu budou pořízeny herní prvky a provedeny zahradní úpravy, což umožní prodloužit dobu pobytu dětí na čerstvém vzduchu a environmentálně se vzdělávat
 • možnost příjmu dětí mladších tří let - tato skutečnost umožní rodičům rychlejší zapojení na trhu práce po rodičovské dovolené, děti se dříve osamostatní a začlení do kolektivu
 • zvýšení možnosti uplatnění rodičů dětí na trhu práce – umístění dítěte do školky umožní oběma rodičům lépe zvládat a plnit jejich pracovní povinnosti, což povede ke zvýšení životní úrovně rodiny
 • zvýšení ekonomického přínosu pro obec - vyšší životní úroveň rodin, která vznikla jako důsledek plnohodnotného zaměstnání obou rodičů, bude mít nezanedbatelný ekonomický přínos pro obec jako takovou

Projekt bude mít pozitivní vliv na naplnění potřeb následujících cílových skupin  :

 • děti do tří let
  - děti v předškolním vzdělávání
  - osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
  - osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
  - pedagogičtí pracovníci